Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: start > Informator > Aktualności
Biuletyn Gminy Przeworsk
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
EDU Województwa Podkarpackiego
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Dorzecze Mleczki
KRUS
Facebook
Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności
 
2017-05-12
"Zmieniam życie na lepsze "

 Zarządzenie nr 7/2017

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przeworsku

z dnia 12 maja 2017r

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w ramach projektu „Zmieniam życie na lepsze ” nr RPPK. 08.02.00-18-0017/16 Działania 8.2.”Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:
art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r., poz.466 ze zm.), w związku z art..11 ust. 1 i 2, art.13-art.18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j Dz.U z 2016 r., poz. 1817 z póżń. zm), oraz upoważnienia Wójta Gminy Przeworsk z dnia 10 maja 2017 r

 

zarządzam, co następuje:

 

Postanawiam ogłosić otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmującej działania realizowane w ramach projektu „Zmieniam życie na lepsze ” nr RPPK. 08.02.00-18-0017/16 Działania 8.2.Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 w ramach niżej wymienionych zadań.

Dyrektor GOPS Przeworsk

Barbara Oleksiewicz    

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
24 lipca 2017
poniedziałek
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Gratulacje podziękowania wyróżnienia
Pisza o nas
System Informacji Przestrzennej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZEWORSK NA LATA  2015-2020
Program Rewitalizacji Gminy Przeworsk na lata 2017 - 2025
Fundusze Europejskie 2014-2020
OZE
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
Fotogaleria
E-kartki
Mapa dojazdu
Baza firm
Gmina Przeworsk, ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk, pow. przeworski, woj. podkarpackietel.: +48 16 648 73 97, fax: +48.16 648 98 88 w.240, email: sekretariat@przeworsk.net.pl, http://www.przeworsk.net.plNIP: 794-16-85-229, Regon: 650900513
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI