Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: start > Oświata > Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk
Biuletyn Gminy Przeworsk
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
EDU Województwa Podkarpackiego
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Dorzecze Mleczki
KRUS
Facebook
Gospodarka odpadami komunalnymi

Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk

Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a

Dyrektor:

Sabina Południak

tel. (16) 648 78 80

zeasip@przeworsk.net.pl


Podstawa działania:

Uchwala Nr XXII/102/2016

Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Przeworsk.

Na podstawie art. 53 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 10a, art. L0b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 01.01.2017r. jednostki organizacyjne Gminy Przeworsk wymienione w § 2 są obsługiwane w ramach Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk.

§2

Określa się jako jednostki obsługiwane przez Centrum, następujące jednostki organizacyjne Gminy Przeworsk, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi:

 1. Zespól Szkół w Chałupkach
 2. Zespół Szkół w Grzęsce
 3. Zespół Szkół w Mirocinie
 4. Zespół Szkół w Nowosielcach
 5. Zespół Szkół w Rozborzu
 6. Zespół Szkół w Studzianie
 7. Zespół Szkól w Świętoniowej
 8. Zespól Szkół w Ujeznej
 9. Zespół Szkół w Urzejowicach
 10. Gimnazjum w Gorliczynie

II.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

§3

Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w § 2 obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną,z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

§4

Do zakresu zadań powierzonych przez jednostki obsługiwane, o których mowa w § 2 w ramach wspólnej obsługi należy:

1) obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo - księgowa jednostek, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,

2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,

3) koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych jednostek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych,

4) koordynacja przygotowywania dokumentacji remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

5) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych"

6) wykonywanie zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych,

7) archiwizowanie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,

8) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy współpracy z Dyrektorami jednostek, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,

9) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty i opieki społecznej

10) współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych,

11) prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

12) prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i jednostki i obsługującej,

13) obsługa wypłat stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych dla uczniów,

14) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych,

15) koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek obsługiwanych,

16) obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,

17) prowadzenie baz danych Systemu Informacji Oświatowej,

18) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych.

§5

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek przy Gminie Przeworsk do dostosowania struktury organizacyjnej oraz procedur do realizacji z dniem 1 stycznia 2017 roku zadań w ramach wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Przeworsk.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworsk.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

UG Przeworsk
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
24 lipca 2017
poniedziałek
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Gratulacje podziękowania wyróżnienia
Pisza o nas
System Informacji Przestrzennej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZEWORSK NA LATA 2015-2020
Program Rewitalizacji Gminy Przeworsk na lata 2017 - 2025
Fundusze Europejskie 2014-2020
OZE
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
Fotogaleria
E-kartki
Mapa dojazdu
Baza firm
Gmina Przeworsk, ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk, pow. przeworski, woj. podkarpackietel.: +48 16 648 73 97, fax: +48.16 648 98 88 w.240, email: sekretariat@przeworsk.net.pl, http://www.przeworsk.net.plNIP: 794-16-85-229, Regon: 650900513
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI